Informatie

Brein in Beeld (BiB) heeft als doel om wetenschap in de maatschappij te bevorderen. Aan de ene kant wilt BiB iedereen die geïnteresseerd is een kijkje geven in de werking van de wetenschap, en bestaande alsook gloednieuwe nieuwe kennis vertalen naar het grote publiek. Aan de andere kant stimuleert BiB wetenschappers om beter zichtbaar te zijn in sociaal-maatschappelijke kwesties en debatten, en bij te dragen aan deze debatten door (nieuwe) wetenschappelijke inzichten te delen. Op deze manier proberen we een brug te slaan, waar iedereen wijzer van wordt.

Over Brein in Beeld

De Stichting Brein in Beeld (BiB) is een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI), die als doel heeft om wetenschap in de maatschappij te bevorderen. De activiteiten van BiB zijn er daarom op gericht om wetenschap naar een breder publiek te vertalen, en wetenschap een meer centrale rol te geven in maatschappelijke discussies en debatten.

Hoe gaat stichting Brein in Beeld te werk?

Er zijn verschillende onderdelen binnen stichting Brein in Beeld, waardoor we aan verschillende behoeftes proberen te voldoen. Zo zijn er voor de jonge (BiB Kids) en volwassen (BiB Public) geïnteresseerde verschillende lesprogramma’s en activiteiten ontwikkeld. Ook reageert BiB gericht op vragen uit de maatschappij, door middel van toelichting voor krant, radio of televisie, of bijvoorbeeld in de vorm van een blog, column of ingezonden brief. BiB heeft namelijk een netwerk opgebouwd van wetenschappers, filosofen en andere specialisten. Deze specialisten noemen we netwerkwetenschappers, en zij kunnen deze wetenschappelijke verdieping aan maatschappelijke kwesties bieden. Als we het uitgebreider aanpakken organiseren we waar nodig discussie-, voorlichtingsavonden of symposia, of een debat om verschillende gezichtspunten te bespreken.

Brein in Beeld Team in 2016