Webinars

Thought for food: webinars voor tijdens de lunch!

Afgelopen weken hebben verscheidene professoren gesproken over de effecten van de Corona-pandemie: op ons welzijn, maar ook hoe het onderzoek naar COVID-19 vormgegeven wordt. Thought for food wordt voortgezet met uiteenlopende onderwerpen in de neurowetenschappen/het hersenonderzoek. Zo komen er clinici aan het woord om te praten over euthanasie bij psychiatrische stoornissen, maar ook professoren die gebruik maken van stamcellen in hun hersenonderzoek. In de vervolgreeks lunch-webinars zal ieder van hen tijdens een eigen livestream reflecteren op hun werk en vragen die daarbij opkomen.

De volgende webinar staat gepland op woensdag 22 september, tussen 12:15 en 13:00!

Voor meer informatie: Thought for Food: Hoe de wetenschap hercencellen kan maken uit je huid