Radio Een Vandaag 18 juni 2014

18 juni 2014 Actueel, BiB Public

Een samenvatting van de onderwerpen die Jeroen Geurts besprak bij Radio 1 Vandaag op 18 juni 2014: Turing Test, tijdstip school en het brein van angstige kinderen.

Beluister hier de uitzending terug

De Turing Test

De vraag die centraal staat bij de Turing Test is of een machine menselijke intelligentie kan vertonen. Tijdens deze test moeten mensen via chatberichten zien te achterhalen of ze met een computer of echt persoon aan het praten zijn. Eugene Goostman, een chatbot, is geslaagd voor deze test.

Bronnen

Nu.nl: Computer doet zich succesvol voor als mens
Wikipedia: Turingtest
Wikipedia: Alan Turing

Starttijd scholen

Hoe eerder school start, hoe korter kinderen kunnen slapen. Althans, dat is de aanname die onderzoekers uit Amerika hadden. In hun studie hebben ze gekeken naar het tijdstip waarop 718 basisscholen startten en het effect hiervan op schoolprestatie. Uit de resultaten blijkt dat er een positieve relatie is: hoe later een school start, hoe beter de leerlingen presteren. Dit effect was vooral zichtbaar bij scholen met leerlingen van hogere sociaaleconomische klasse. Helaas hebben de onderzoekers geen data verzameld over de hoeveelheid tijd dat leerlingen sliepen.

Bron

ScienceDaily: Early elementary school start times tougher on economically advantaged children

Angst en het brein in kinderen

Voorgaand onderzoek toont aan dat stress en angst tijdens de jeugd gerelateerd is aan het ontwikkelen van angststoornissen op latere leeftijd. Tevens laten resultaten uit dierstudies zien dat angst en stress de ontwikkeling van het brein beïnvloeden. Vooral de amygdala (amandelvormige kern), ook wel het ‘angstcentrum’ van het brein genoemd, is hier vatbaar voor. Bij kinderen tussen de 7 en 9 jaar vonden Amerikaanse onderzoekers dat meer angst gerelateerd was aan een grotere amygdala. Daarnaast communiceerde de amygdala ook meer met andere hersengebieden bij kinderen die veel angst ervoeren.

Bron

ScienceDaily: Anxious children have bigger ‘fear centers’ in the brain


< Terug