Radio Een Vandaag 19 maart 2014

19 maart 2014 Actueel, BiB Public

stemmen_thumb

Een samenvatting van de onderwerpen die Jeroen Geurts besprak in Radio Een Vandaag op 19 maart: biologie van politieke voorkeur, zwaartekrachtgolven veroorzaakt door de oerknal, de website Neurowetenschappen.nu en de Week van de Klassieken.

Biologische verklaring voor politieke conflicten

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag (19 maart), zult u zich wellicht wat meer verdiept hebben in de politieke debatten. Politieke onenigheid ligt ten grondslag aan een grote variatie aan conflicten: van enorme frustraties en discussies op familiefeestjes tot de koude oorlog. In een recent overzichtsartikel bieden onderzoekers van de universiteit van Nebraska (USA) een ‘biologische verklaring’ voor het ontstaan en het blijvend bestaan van politieke conflicten. Waar veelal wordt aangenomen dat de politieke voorkeur gevormd wordt door de omgeving en de maatschappij waarin iemand leeft, suggereren deze onderzoekers dat er mogelijk meer is dan ‘nurture’ alleen. Uit hun studie naar een aantal onderzoeken op dit terrein, bleek dat mensen met een ‘rechtse’ politieke voorkeur verschillen van mensen met een ‘linkse’ politieke voorkeur op persoonlijkheidstesten, aandachts- en informatieverwerkings-taakjes, fysiologische metingen, hersenactiviteit en genetische opmaak. Gecombineerd leken deze onderzoeken te suggereren dat ‘rechtse’ en ‘linkse’ mensen mogelijk verschillend reageren op bedreigende situaties. Dit zou zich uiteindelijk uiten in verschillende politieke standpunten, en een basis kunnen vormen voor politieke conflicten.

Bron

Trends in Cognitive sciences: The deeper sources of political con?ict: evidence from the psychological, cognitive, and neuro-sciences 

Onderzoekers meten ‘zwaartekrachtgolven’ veroorzaakt door oerknal

Amerikaanse onderzoekers hebben afgelopen maandag naar buiten gebracht dat ze hoogstwaarschijnlijk ‘zwaartekrachtgolven’ hebben gemeten die veroorzaakt zijn tijdens de oerknal, ongeveer 14 miljard jaar geleden. De wetenschappers, die aan het zogeheten project BICEP2 werkten, detecteerden de golven, die te meten zijn als zwakke lichtflitsen, met een telescoop die op de Zuidpool staat. De studie was opgezet aan de hand van de theorie dat het universum exponentieel groeide in de eerste 10-34 seconden na de oerknal. Dit is ongeveer een triljoenste van een triljoenste van een triljoenste van een seconde! Het heelal bleef zich sindsdien uitbreiden. Volgens de onderzoekers kunnen de specifieke zwaartekrachtgolven die zijn gedetecteerd, alleen zijn ontstaan door de exponentiele ‘inflatie’ van het heelal in deze 10-34ste seconde na de oerknal. Er werd al in 1980 voorspeld dat deze exponentiele groei gepaard zou gaan met zwaartekrachtgolven, maar tot nog toe konden deze niet worden aangetoond. Het nieuws dat de Amerikaanse onderzoekers naar buiten hebben gebracht heeft daarom ook voor veel ophef gezocht in de wetenschappelijke wereld en er wordt zelfs al gespeculeerd over een Nobel prijs. De komende tijd zullen andere onderzoeksgroepen de resultaten proberen te repliceren en zullen de bevindingen kritisch worden onderzocht. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee weken geleden 300.000 euro subsidie toe aan het BlackGEM-project. Met dit onderzoek gaan wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen zwaartekrachtsobservatoria te assisteren met behulp van 15 optische telescopen. Het doel van deze studie wordt om de bron van de zwaartekrachtgolven te lokaliseren.

Bronnen

Bicepkeck.org
BBC: Cosmic inflation: ‘Spectacular’ discovery hailed
Kennislink: Nederlandse telescoop voor zwaartekrachtsgolven

Online discussieplatform Neurowetenschappen.nu

Hersenonderzoek is hot. Steeds meer kennis leidt tot allerlei mogelijke toepassingen. Maar hoe gaan we daarmee om? Dit roept vragen op die in brede kring tot nadenken moeten stemmen. Op 18 maart is daarom www.neurowetenschappen.nu gelanceerd. Dit online discussieplatform brengt wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven bij elkaar om te discussiëren over prikkelende stellingen die raakvlak hebben met de wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Doet u mee aan de discussie?

Week van de Klassieken

De zevende Week van de Klassieken vindt plaats van 13 tot en met 21 maart 2014. In 2014 is het 2000 jaar geleden dat keizer Augustus stierf. Daarom staat de zevende Week van de Klassieken in het teken van Romeinse keizers. Rond dit thema zijn er vele activiteiten zoals rondleidingen, lezingen, de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz en de Pubquiz. Kijk op www.weekvandeklassieken.nl voor meer informatie.

Beluister de radio-uitzending
Website van Jeroen Geurts
Website van De Jonge Akademie


< Terug