Onderzoek is vooruit denken #KNWblogs

26 april 2013 Blogs

Dit is alweer week drie van mijn stage op de afdeling ‘Anatomie en Neurowetenschappen’ van het VU Medisch Centrum. Deze week ben ik samen met mijn medestagiairs bezig geweest met het invoeren en verwerken van gegevens uit de patiëntendossiers en rapporten van medisch specialisten. Het einde van het invoeren van de data is nu bijna in zicht. Tijd om blij te zijn dat alle data nu bijna is verwerkt, is er echter niet.

Geschreven door Sonja Rademaker

Je moet eigenlijk al bedacht hebben wat de volgende stappen zijn in je onderzoek. Zo bestaat de volgende stap in ons onderzoek uit het analyseren van de gegevens. Dit doen we met statistiek, waarmee je uitspraken kan doen over een onderzoek. Uit mijn gegevens blijkt dat in 2010 bij het VUmc, toen de diagnose multiple sclerosis gesteld werd, de gemiddelde leeftijd van de patiënten 40 jaar was. De gemiddelde ziekteduur van deze patiënten was iets meer dan 28 jaar. Aan de hand van het toepassen van statistiek probeer je gegevens over multiple sclerosis niet alleen beter in kaart te brengen, maar ook beter te begrijpen.

Nu studeer ik gezondheidswetenschappen en ik merk dat ik met een iets andere bril naar onderzoek kijk dan bijvoorbeeld een biomedische student. Vanuit de studie gezondheidswetenschappen word je opgeleid om te kijken naar de gezondheid van een grote populatie. Hierbij kijk je vaak naar leefstijlfactoren (roken, sporten, gezond eten etc.), die de gezondheid van grote groepen mensen kunnen beïnvloeden. Zo ben ik bijvoorbeeld heel erg benieuwd of er ook in onze onderzoekspopulatie een verband kan worden gevonden tussen roken en de ziekte multiple sclerosis. Uit de literatuur blijkt dat er een relatie kan zijn tussen het roken van sigaretten en multiple sclerosis. Mensen die roken kunnen tot 1,48 keer zoveel kans hebben op het krijgen van MS dan mensen die niet roken. Roken verhoogd de kans op het krijgen van MS, maar het is niet duidelijk of het ook de progressie van de ziekte beïnvloedt. Wat wel zeker is, is dat het roken van sigaretten niet de enige factor is op het krijgen van MS. Zo kunnen genen en het in het verleden ooit opgelopen Epstein-Barr virus (vooral bekend als de veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer) ook de kans op het krijgen van MS beïnvloeden. Ondanks deze gegevens wordt er wel verwacht dat de kans op het krijgen van MS wordt verhoogd door roken. Ik verwacht dit ook in mijn eigen onderzoekspopulatie aan te tonen. De vraag die daarna gelijk bij mij opkomt is; hoe kan het roken van tabak of nicotine er dan voor zorgen dat je (eerder) MS ontwikkelt dan mensen die niet roken. Met andere woorden, wat is de interactie tussen nicotine/tabak en de hersenen? Dit is namelijk nog niet bekend.

Dit zijn vragen die mij bezighouden, terwijl ik nog in het beginstadium zit van het invoeren van data. Ik ben dus continue bezig met de volgende stap(pen) van het onderzoek en het stopt niet wanneer ik de werkplek verlaat. Ook als ik op weg bent naar huis en nog vol zit met de informatie van die dag, blijft het onderzoek in mijn hoofd doormalen. Ik ben steeds opzoek naar antwoorden die, wanneer ik een antwoord heb gevonden, op hun beurt weer tien nieuwe vragen oproepen. Onderzoek houdt je dus echt 24/7 bezig!


< Terug