Een kennismaking met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek #KNWblogs

15 februari 2013 Blogs

kenneth-hulst

Mijn naam is Kenneth Hulst, en ik ben 6e jaars geneeskunde student. Onlangs ben ik gestart met mijn laatste stage voordat ik mijn opleiding tot basisarts zal afronden. De stage zal 14 weken gaan duren. Deze stage heet ‘wetenschappelijke stage’ en dat betekent dat ik voor het eerst in mijn leven bezig moet gaan houden met het doen van onderzoek. Ik heb het voorrecht deze ervaring op te mogen doen in een groep ervaren onderzoekers, die zich richten op onderzoek naar multiple sclerose, oftewel MS.

Geschreven door Kenneth Hulst

Tijdens mijn wetenschappelijke stage zal ik een korte blog bijhouden, om jou als lezer een beeld te geven over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar MS. Ik zal hierbij afwisselend mijn eigen indrukken en inhoudelijke ideeën met jullie proberen te delen.

Kennismaken met de onderzoekers

Vandaag heb ik kennisgemaakt met een groot deel van de onderzoekers. Dit waren er meer dan ik had gedacht. Zij zitten verspreid over drie locaties in het ziekenhuis waar ik mijn stage loop. Omdat zij allemaal verschillende onderzoeken aan het uitvoeren zijn gebruiken zij ook verschillende onderzoeksmethoden. Zo gebruikt een groep microscopische technieken om naar hersenweefsel te kijken. Het merendeel van de onderzoekers gebruikt echter de MRI scanner, die ken je ongetwijfeld, de tunnel die zoveel herrie maakt. Dit is een goede manier om naar de hersenen van levende mensen te kunnen kijken.

De verhoudingen binnen de onderzoeksteams

Daarnaast is het zo dat er binnen de onderzoekers ook een soort van hiërarchische orde heerst. Als afgestudeerde masterstudent begin je als onderzoeker, na 3 of 4 jaar promoveer je en dan word je ‘postdoc’ oftewel post doctoraal (na het behalen van de titel doctor, welke de onderzoeker ontvangt na het voltooien van het promotietraject). Een postdoc kan later professor worden, de hoogste ‘rang’ binnen de onderzoekers. Elk onderzoeksteam staat onder leiding van een of meer professoren, en postdocs begeleiden in de praktijk weer de promovendi. Mijn begeleidster is in de laatste fase van haar promotieonderzoek.

Dat was het alweer. Volgende keer zal ik vertellen over mijn onderzoek naar MS, en tevens wat meer inhoudelijk ingaan op de lopende onderzoeken waar ik kennis mee zal maken! Ik hoop dat je het leuk vond om mijn eerste blog te lezen, en dat je mijn volgende blog ook zal lezen!


< Terug